L'oferta d'especialitats del màster que imparteix cada universitat pública catalana l'aprova anualment el Consell Interuniversitari de Catalunya. Podeu consultar la distribució d'especialitats per universitat en aquest enllaç.

Màster de Professorat de Secundària UPF-UOC

La Universitat Pompeu Fabra (UPF) i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), arrel del conveni específic de col·laboració universitària, imparteixen el màster conjuntament. La modalitat d'aprenentatge és semipresencial, essent la part virtual responsabilitat de la UOC i la part presencial de la UPF. La universitat coordinadora és la UPF, responsable dels tràmits acadèmics*. Us recomanem que consulteu la Guia de l'Estudiant on trobareu informació detallada sobre l'estructura i desenvolupament dels estudis.

Oferta d'especialitats 2016-2017

El màster consta de 60 crèdits ECTS, dividits en tres mòduls. El primer mòdul, de 15 crèdits, és comú per a totes les especialitats i l'imparteix la UOC virtualment. El segon mòdul, de 25 crèdits, correspon a les matèries de cada especialitat. El tercer mòdul, de 20 crèdits, correspon al pràcticum i al Treball Fi de Màster.

(*) La preinscripció i la matrícula del Màster de Secundària tenen un procediment i un calendari propi, diferenciat de la resta de màsters que ofereix la universitat. Per altra banda us aconsellem que consulteu els preus de matrícula de cada especialitat.

Especialitats semipresencials (UPF)

Especialitats on-line (UOC)

Encara que fins ara les dos especialitats impartides per la UOC s'han preinscrit de manera conjunta, només tenen en comú el mòdul 1 ja que les competències i les sortides professionals són diferents per a cadascuna d'elles. Consulteu si la vostra titulació té accés a una o altra especialitats, o a cap d'elles, en aquest enllaç: