Els Dilluns del Màster és un seminari permanent, de temes generals i transversals de l'actualitat, en format de taula rodona, obert a tota la comunitat educativa de Catalunya i presentat per experts de l'ensenyament.

Al finalitzar el curs es lliurarà un certificat d'assistència, comptant 2 hores per cada sessió. Per obtenir el certificat és necessària la inscripció prèvia i el registre de la presència, bé firmant el full de signtures en les sessions presencials, bé registrant l'assistència a les sessions online. En les sessions asincròniques, serà necessari respondre el qüestionari que es farà arribar als assistents.

 

Calendari de sessions 2019-2020
4/11/19

L’educació mediàtica en els processos d’aprenentatge. Video 

Salvador Alsius i Neus Riera
9/12/29

Ensenyar a partir de les emocions. Video Presentació 

Anton Aubanell i Marcel Costa
13/01/20

Avaluar per desenvolupar competències, avaluar competències. Video Presentació

Neus Sanmartí 
27/01/20

Aprendre importa. El projecte catapulta. L'aprenentatge basat en projecte a secundària ( Campus Ciutadella).  Video Presentació

Sergi del Moral
10/02/20

Diàlegs entre la pedagogia i la neurociència. Video - Presentació 

Antonio Zabala i David Bueno
20/04/20

Sessió virtual: De la coeducació a la pedagogia feminista antiracista

Lidia Casanovas Abancó

11/05/20

18.30h

Sessió virtual: Aplicacions de la realitat  virtual i augmentada a l’educació. Presentació Lluís Villarejo

25/05/20

18.30h

Sessió virtual: Smart Classroom Project: disseny de l’espai d’aprenentatge a partir de la recerca Guillem Bautista i Marta López

 

Sessions asincròniques

Educació Inclusiva

Vídeo de la Xerrada: https://www.youtube.com/watch?v=AsgFmvhcCmg&t=2s

Qüestionari a omplir després d’haver visualitzat el vídeo:

https://forms.gle/LeNwubf66B5XtBHFA

Ingrid Sala i Miquel Selga

Carrera docent i formació permanent

Vídeo de la Xerrada: https://www.youtube.com/watch?v=xdqkaGf9v1Y

Qüestionari a omplir després d’haver visualitzat el vídeo: https://forms.gle/onGHBpceGYwopGDX8

Empar Garcia i M. Dolors Perramon

 

Actualitat Actualitat

09.07.2020
Notícies

Notícies