Els Dilluns del Màster és un seminari permanent que tracta temes transversals a totes les especialitats del màster (tutoria, gestió de conflictes, atenció a la diversitat, necessitats especials, l'ofici de professor, treball competencial, etc.) i està obert a tota la comunitat educativa de Catalunya.

Segueix el format taula rodona amb tres ponents professionals de l'educació (professors, inspectors, càrrecs de l'administració educativa, etc.), amb una durada màxima d'1h 45 m. Les sessions comencen a les 18.30 h. i no cal inscripció. En acabar el curs es lliurarà un certificat de participació, com a curs de formació, per un màxim de 20 hores.

 
DATA SESSIÓ

AULA

EDIFICI

CAMPUS

07/11/2016

Accés a l'ensenyament secundari en centres de titularitat pública i privada

13.007

Ramon Turró

Ciutadella

11/12/2017

Ensenyar a partir de les emocions

15/01/2018

Avaluar per desenvolupar competències, avaluar competències

29/01/2018

Treball per projectes a Secundària. Missió i sostenibilitat
12/02/2018 Afrontar situacions de violència de gènere a l’educació secundària

12/03/2018

Educació inclusiva
09/04/2018 Integració d'eines TIC a l'ensenyament secundari
07/05/2018 Carrera docent i formació permanent
28/05/2018 Primers auxilis i salut mental. Ansietat i depressió en l'adolescent

Us anirem informant de les convocatòries així com de qualsevol modificació.

Al Canal Youtube de la UOC podeu visualitzar les sessions d'anys passats.

CANALUOC