Durada 1 curs (60 crèdits ECTS)
Calendari De setembre a juny
Horari
Tardes
Preu Estudiants UE: 2.906,4 € | Estudiants no UE: 6.739,80 €
Places 35
Modalitat Recerca
Idioma
Castellà (80%) i anglès (20%)
Doctorat de la UPF al qual dóna accés
Organització i contacte