Durada
1 curs (60 crèdits ECTS)
Calendari
De setembre a juny
Horari
Tardes
Preu
Estudiants UE: 1.800 € | Estudiants no UE: 5.749,8 €
Places
35
Modalitat
Recerca
Idioma
Castellà (80%) i anglès (20%)
Doctorat de la UPF al qual dóna accés
Organització i contacte