Durada 1 any acadèmic a temps complet; 2 anys acadèmics a temps parcial (60 crèdits ECTS)
Calendari De setembre a juny
Horari
De dilluns a divendres (horari de tardes)
Preu Estudiants UE: 3.420 € (preu provisional, pendent de l’aprovació del Decret de la Generalitat de Catalunya) | Estudiants no UE: 6.739,8 €
Places 25
Modalitat Recerca i professionalitzador
Idioma
Anglès i castellà
Doctorat de la UPF al qual dóna accés
Organització i contacte