Durada 1 any acadèmic a temps complet; 2 anys acadèmics a temps parcial (60 crèdits ECTS)
Calendari De setembre a juny
Horari
De dilluns a divendres (horari de tardes)
Preu Estudiants UE: 1.800 € | Estudiants no UE: 5.749,8 €
Places 25
Modalitat Recerca i professionalitzador
Idioma
Anglès i castellà
Doctorat de la UPF al qual dóna accés
Organització i contacte