research

Recerca

El programa de màster té una orientació de recerca. Aquesta orientació permet iniciar l'estudiant en la investigació, ja que s'aprofundeix, mitjançant el Treball de Fi de Màster, en un tema de recerca en lingüística teòrica o aplicada i en els mètodes que hi van associats. Aquesta formació més focalitzada permet encarar amb èxit l'admissió al doctorat i la posterior preparació de la tesi doctoral. Cal fer un treball de fi de màster de 15 crèdits orientat clarament a la recerca.