Les sessions de tutoria amb el coordinador són voluntàries i es duran a terme els dies 8 i 14 de setembre, d'11h a 13h, a l'aula 40.147.

A les tutories cal dur el full de prematrícula. El termini per a lliurar-lo a la Secretaria, degudament complimentat és el 15 de setembre de 2015.