Sessió informativa

Cada any, els coordinadors del màster Avançat en Ciències Jurídiques i del màster en Dret Global i Europeu duen a terme una sessió informativa prèvia a l'inici del curs per als possibles estudiants interessats a fer aquests estudis. En aquest enllaç podeu visualitzar la sessió informativa per al curs 2021-22.

Acció tutorial

Els estudiants matriculats en un màster tindran assignat un tutor amb les funcions següents:

  • Informativa: facilitar informació de caràcter general i específic sobre qüestions i recursos que orientin l'estudiant a accedir a les fonts d'informació que puguin ser útils per als estudis.
  • Seguiment acadèmic i intervenció formativa: introducció de mecanismes de seguiment del rendiment i progressió acadèmica de l'estudiant i orientació als models d'aprenentatge més adequats a cada necessitat.

A més, per guiar i assessorar el procés de redacció del Treball de Fi de Màster, se li assignarà a l'alumnat un altre tutor.