La sessió de benvinguda normalment es realitza al setembre; els coordinadors del màster Avançat en Ciències Jurídiques i del màster en Dret Global i Europeu s'encarreguen de dur-la a terme. Cada curs s'actualitzen les dates i la localització de la sessió.

En el present curs es va dur a terme en les dates 
següents :


Dia 25 de setembre 2019

Hora 12.30

Lloc Auditori de Mercè Rodoreda