Els estudiants que sol·licitin plaça per al Programa d'Intercanvi CIEL han de tenir un excel·lent domini de l'anglès. La puntuació mínima d'admissió a IELTS / TOEFL és 6.5 / 90 punts, respectivament.
 
Aquest requisit no s'aplica als cursos d'alemany de la Universitat de Mannheim ni als cursos de francès de la Universitat de Tolosa I.
A més, els estudiants del CIEL han de complir amb els següents punts:
• Han de passar almenys un semestre a la universitat d'acollida.
• Han de cursar un total de 30 ECTS (a banda del Treball Final de Màster).
• Han de redactar el seu Treball Final de Màster en col·laboració amb un segon supervisor de la universitat d'acollida.