Suport administratiu de la UCA de Dret

Alfred Caravaca
Tel.: 93 542 26 14
Despatx 40.059
[email protected]

Horari d’atenció a l’estudiant:

  • De dilluns a divendres, d’11.00 a 13.30 hores, i de dilluns a dijous, de 16.00 a 17.00 hores.
  • Horari d’estiu: De dilluns a divendres, d’11.00 a 13.30 hores.