Oferta docent: 31 asignatures
136 crèdits oferts en total, dels quals 14 que equivalen al TFM i només 6 més són d'assignatures obligatories.
 
TRIMESTRE
ASSIGNATURES
CRÈDITS TIPUS
PRIMER TRIMESTRE 30732 Historia del pensamiento jurídico  Optativa
31304 Dogmática de la imputación de responsabilidad penal: la teoría jurídica del delito  4 Optativa
31851 European Constitutionalism and Fundamental Rights 4 Optativa
31857 International Foundations of Corporate Taxation  4 Optativa
31858 Negocios civiles inmobiliarios  4 Optativa
32208 Constitutional Law and Globalization  4 Optativa
32157 Global Law, Justice and Democracy Optativa
31867 Argumentación jurídica y técnicas de interpretación Optativa
32068 Derecho de sociedades   Optativa
32069 Derecho de Asilo Optativa
SEGON TRIMESTRE 32062 Law and Gender Policies 4 Optativa
31672 Supranational integration, democracy and constitutional transformations 4 Optativa
31673 Advanced Course on Tort Law  4 Optativa
31853 Fundamentos del derecho penal de la empresa 4 Optativa 
31854 Derecho de la contratación mercantil  4 Optativa 
31864 Tutela arbitral en litigio 4 Optativa
32060 Contract Law for the Global Economy  4 Optativa 
32190 International Relations and Global Governance  4 Optativa 
32191 European Integration 4 Optativa
32196 Intellectual Property  4 Optativa
32210 Derecho del mercado financiero  4 Optativa
32194 European and International Criminal Law 4 Optativa
TERCER TRIMESTRE 32059

Globalization and law: a comparative approach to contemporary legal experiences (Advanced Analysis of Global and Comparative Law) 

4 Optativa 
32064 European Private International Law  4 Optativa 
32065 European and global labor regulations  4 Optativa 
32066 Políticas de empleo y derecho del trabajo   4 Optativa 
32071 International Business Transactions (New trends in Global and Comparative Law)   6 Obligatòria 
32188 Negociación jurídica: técnicas y habilidades 4 Optativa
32195

International Law and Sustainable Development

4 Optativa
32209 Global Administrative Law   4 Optativa
32067 Treball Fi de Màster 14 Obligatòria