Amb l'objectiu de conèixer les vostres opinions sobre la docència impartida pel professorat, garantir la seva qualitat així com per tractar tots aquells aspectes relacionats amb el màster, al final de cada trimestre es farà una reunió de coordinació amb la coordinadora, Elena Larrauri.

  • Reunió fi primer trimestre: dilluns 16 de desembre, a les 15h, aula 40.039.