Amb l'objectiu de conèixer les vostres opinions sobre la docència impartida pel professorat, garantir la seva qualitat així com per tractar tots aquells aspectes relacionats amb el màster, al final de cada trimestre es realitzarà una reunió de coordinació.

Primer trimestre

Pendent concretar data

Segon trimestre

Pendent concretar data

Tercer trimestre
Pendent concretar data