Amb l'objectiu de conèixer les vostres opinions sobre la docència impartida pel professorat, garantir la seva qualitat així com per tractar tots aquells aspectes relacionats amb el màster, al final de cada trimestre es realitzarà una reunió de coordinació.

Primer trimestre

Dilluns 16 de desembre, a les 15h, aula 40.039 a càrrec de la directora Elena Larrauri

Segon trimestre

Dilluns 9 de març, a les 15h, aula 40.213 a càrrec del coordinador Leanid Kazyrytski