Documentació obligatòria

 • Títol universitari oficial de grau (o el títol de llicenciat, d'enginyer, d'arquitecte, de diplomat, d'enginyer o arquitecte tècnic o, en cas de les titulacions estrangeres, el títol equivalent atorgat per una institució d'ensenyament superior acreditada).
 • Expedient acadèmic de la formació oficial acreditada amb la nota mitjana de la universitat d'origen
 • Curriculum vitae redactat en català, castellà o en anglès.
 • Carta de motivació en català, en castellà o en anglès, en què s'exposi l'interès per cursar el màster, d'una extensió d'entre 400 i 600 paraules.
 • Document nacional d'identitat o passaport.

 

Documentació opcional

 • Acreditació del nivell B2 d'espanyol PDF document
 • Acreditació del nivell B2 d'anglès PDF document
 • Es valorarà positivament que el candidat acrediti una titulació de grau/llicenciatura prèvia en els àmbits següents:criminologia, dret, psicologia, sociologia, treball social, educació social o un altre àmbit de les ciències socials.
 • Experiència professional en l'àmbit de la investigació. 
 • Complementàriament, dins d'aquest apartat la comissió de selecció pot concertar una entrevista amb el candidat. 

Si, en canvi, en el moment de formalitzar la preinscripció encara no has finalitzat els estudis de grau, has de lliurar-nos la documentació següent:

 • Declaració signada d'estar en disposició d'obtenir el títol de grau abans de l'inici del màster.
 • Fotocòpia de l'expedient acadèmic oficial provisional del grau.

 

Cursar el Màster en Criminologia i Execució Penal requereix poder llegir en anglèsL'idioma de docència és el castellà. 
Si el títol o l'expedient acadèmic no són en català, castellà, anglès, francès, italià o portuguès, se n'ha d'adjuntar una traducció jurada al català o al castellà.