Codi

Assignatura

Professor

1r TRIMESTRE

32682

Criminología I: Teorías Criminológicas (obligatòria, 5 ECTS)

Ignacio González (UdG)

Leanid Kazyrytski (UdG)

31883

Penología I: Modelos Penológicos (obligatòria, 5 ECTS)

Daniel Varona (UdG)

Josep Cid (UAB)

32671

Métodos de investigación (obligatòria, 5 ECTS)

Jeroen Spijker (UPF)

Oriol Barranco (UAB)

32684

Sistema de Justicia Penal I: Delincuencia y Justicia Juvenil (optativa, 5 ECTS)

Leanid Kazyrytski (UdG)

Josep Cid (UAB)

32686

Criminalidad I: Violencia de Género (optativa, 5 ECTS)

Raquel Montaner (UPF)

Jorge Rodríguez (UPF)

 

2n TRIMESTRE 

32683

Criminología II: Victimología (obligatòria, 5 ECTS)

Josep M. Tamarit (UOC)

31888

Penología II: Sistemas penitenciarios (obligatòria, 5 ECTS)

 Elena Larrauri (UPF)

32685 Sistema de Justicia Penal II: Desistimiento y Reinserción (optativa, 5 ECTS)

Josep Cid (UAB)

32687

Criminalidad II: Ciberdelincuencia (optativa, 5 ECTS)

Antonia Linde (UOC)

 

3r TRIMESTRE

31892

Penología III: Medidas Penales Alternativas (obligatòria, 5 ECTS)

Ester Blay (UdG)

Daniel Varona (UdG)

32681 Criminología III: Ciberseguridad (obligatòria, 5 ECTS)

Steve Kemp (UPF) 

Migle Laukyte (UPF)

31482

Iniciación a la investigación: Trabajo de Fin de Máster (obligatòria, 15 ECTS)

 
Les assignatures optatives poden variar lleugerament d'un any a l'altre.
Els horaris permeten l'assistència a les quatre optatives, encara que no s'hi estigui matriculat.