Codi

Assignatura

Professor

Trimestre 1

 

31882

Criminologia I: Teories criminològiques (obligatòria, 5 ECTS)

Jorge Rodríguez  (UPF)

31883

Penología I: Models punitius (obligatòria, 5 ECTS)

Daniel Varona (UdG) / Josep Cid (UAB)

31884

Metodologia I: Mètodes qualitatius  (obligatòria, 5 ECTS)

Oriol Barranco (UAB)

31885

Optativa I : Sistema de justícia penal: Igualtat i discriminació (optativa, 5 ECTS)

Ignacio González (UdG)

31886

Optativa II: Criminalitat: Delinqüència juvenil i bandes (optativa, 5 ECTS)

Leanid Kazyrytski (UdG)

Trimestre 2

 

31887

Criminologia II: Victimologia (obligatòria, 5 ECTS)

Josep M. (Tamarit) UOC

31888

Penologia II: Sistemes penitenciaris europeus i drets human(obligatòria, 5 ECTS)

Iñigo Ortiz / Elena Larrauri / Marc Balcells (UPF)

31889

Métodologia II: Mètodes quantitatius (obligatòria, 5 ECTS)

Jordi Gumà (UPF)

32360

Optativa III: Sistema de justicia penal: Investigacions recents (optativa, 5 ECTS)

Josep Cid / Anna Meléndez (UAB) / Marcelo Aebi (Université de Lausanne)

31891

Optativa IV: Criminalitat: Ciberdelinqüència (optativa, 5 ECTS)

Antonia Linde (UOC)

Trimestre 3

 

31892

Penologia III: Penes comunitàries, opinió pública i política criminal (obligatòria, 5 ECTS)

Daniel Varona / Ester Blay (UdG)

31482

Iniciació a la investigació: Treball de Fi de Màster (obligatòria, 15 ECTS)

 

 

* Els estudiants de la modalitat bianual cursen les assignatures optatives el segon any i aquestes poden variar lleugerament d'un any a un altre.