MÀSTER EN CRIMINOLOGIA I EXECUCIÓ PENAL (CURS 2014-2015) *

 

Trimestre

Codi

Assignatura Modalitat Crèdits Professor
1 31882 Criminología I: Teorías criminológicas Obligatòria 5 ECTS UPF/ UAB
1 31883 Penología I Obligatòria  5 ECTS UAB/UdG
1 31884 Métodos I Obligatòria  5 ECTS UAB/UPF
1 31885 Optativa I : Sistema de Justícia Penal: Igualdad y discriminación (inmigración, drogadicción) Optativa 5 ECTS UdG
1 31886 Optativa II: Criminalidad: Delincuencia Juvenil y Bandas Optativa 5 ECTS UdG
2 31887 Criminología II: Victimología Obligatòria  5 ECTS UOC
2 31888 Penología II Obligatòria 5 ECTS UPF/UAB
2 31889 Métodos II Obligatòria 5 ECTS UPF
2 31890 Optativa III: Sistema de Justícia Penal: Igualdad y discriminación(Género) Optativa 5 ECTS UPF
2 31891 Optativa IV: Criminalidad: Ciberdelincuencia Optativa 5 ECTS UOC
3 31892 Penología III Obligatòria 5 ECTS UdG/UPF
3 31482 Trabajo Final de Máster Obligatòria 15 ECTS  

 

* El pla provisional d'assignatures del curs 2014-2015 està en vies d'aprovació

** Els estudiants de la modalitat bianual cursen les assignatures optatives el segon any i aquestes poden variar lleugerament d'un any a un altre.