MÀSTER EN CRIMINOLOGIA I EXECUCIÓ PENAL (CURS 2013-2014) *

Trimestre

Assignatura Modalitat Crèdits Professor
1 Criminología I Obligatória 5 ECTS Jorge Rodríguez (UPF)
1 Penología I Obligatória  5 ECTS Josep Cid (UAB), Daniel Varona (UdG)
1 Métodos I Obligatória  5 ECTS Albert Sales (UPF)
1 Sistema de Justícia Penal I: Inmigración Optativa 5 ECTS Gonzalo Escobar (UdG)
1 Criminalidad I: Delincuencia Juvenil y Bandas Optativa 5 ECTS Leánid Kazyrytski (UdG)
2 Criminología II Obligatória  5 ECTS Íñigo Ortiz de URbina (UPF)
2 Penología II Obligatòria 5 ECTS Ester Blay (UPF)
2 Métodos II Obligatòria 5 ECTS Albert Sales (UPF)
2 Sistema de Justícia Penal II: Género Optativa 5 ECTS Raquel Montaner (UPF)
2 Criminalidad II: Victimología Optativa 5 ECTS Josep Maria Tamarit (UOC)
3 Penología III Obligatòria 5 ECTS Josep Cid (UAB), Daniel Varona (UdG)
3 Trabajo Final de Máster Obligatòria 15 ECTS  

 

* El pla provisional d'assignatures del curs 2013-2014 està en vies d'aprovació

** Els estudiants de la modalitat bianual cursen les assignatures optatives el segon any i aquestes poden variar lleugerament d'un any a un altre.