Preu

  • Estudiants UE: 2.906,4 € (preu pendent d'aprovació)
  • Estudiants no UE: 6.739,80 €

Calendari

De setembre a juny, Horari De tarda

Durada

1 any acadèmic a temps complet, 2 anys acadèmics a temps parcial (60 crèdits ECTS)

Idioma

El castellà és l'idioma principal del màster, si bé alguna assignatura s'imparteix en català o en anglès. Els materials i la bibliografia estan en castellà, anglès i català. Es pot consultar l'idioma en què s'imparteix la docència en el pla docent de les assignatures.

Places

25

Modalitat

De recerca

Doctorat de la UPF al qual dóna accés

Doctorat en Comunicació (prèvia admissió)