Document del Pla d'Estudis del Màster

Plans d'Estudis

Matèria I: Metodologia de la recerca en comunicació. 25 crèdits ECTS. Obligatòria

 

Descripció Assignatura Crèdits ECTS
Metodologia de les ciències humanes i socials aplicades a la comunicació Recerca en Línia: Ús i disseny de Base de dades  5
Mètodes de Recerca Quantativa i Experimental en Comunicació 5
Mètodes en recerca Qualitatius en Comunicació 5
Anàlisi de Contingut i Discurs Comunicatiu 5
Historiografia de la Comunicació: Tendències i Tècniques 5
Cultura Popular i Estudis Culturals: Temes i Mètodes d'Anàlisi 5
Media Psicology. The Study of Human Response when Exposed to Media 5
Mètodes de Recerca en Comunicació Interpersonal 5

 

 

 

Matèria II: Tendències de la recerca en comunicació. Optativa. S'ofereixen en total 45 crèdits ECTS, dels quals l'estudiant ha d'escollir 20 (quatre assignatures)

 

Descripció Assignatura Crèdits ECTS
Estat de la qüestió de la recerca internacional en comunicació: principals temes de l'agenda investigadora en comunicació Tècniques d'Escriptura, Edició de Textos i Difusió Internacional de la Recerca en Comunicació 5
Últimes Tendències de recerca en Comunicació 5
Comunicació Política 5
Cibercultura i Comunicació 5
Estructura i redacció d'una recerca en comunicació Comunicació i Persuasió 5
Comunicació i Interculturalitat 5
Comunicació Científica 5

 

 

Treball de fi de màsterObligatori: 15 crèdits ECTS
 
Assignatura Crèdits ECTS
Treball de Fi de Màster                                                   15