Estudi:8013
Pla: 477

 

Crèdits (ECTS):60 Modalitat: Recerca Idioma: 50%català i 50% espanyol Places: 30
Doctorat a què es pot accedir cursant aquest màster: Doctorat en Comunicació (RD 99/2011)

 

Edicions anteriors del Màster: 2008-20092009-20102010-20112011-2012 

 

   CURS 2012-2013

Important: a partir del curs 2013-2014 s'inicia el Màster Universitari en Comunicació Social que extingeix el Màster Universitari en Estudis Avançats en Comunicació Social

 

Aspectes docents del Màster

- del Departament

- del grup de recerca en Comunicació, Publicitat i Societat (Communication, Advertising and Society Research Group - CAS)

- del grup de recerca en Documentació Digital i Comunicació Interactiva (DigiDoc)

- del Grup de Recerca en Comunicació Científica

- del Grup de Recerca en Periodisme (GRP)

- de la Unitat d'Investigació en Comunicació Audiovisual (UNICA)

 • Dedicació dels estudis
  Aquest programa d'orientació a la recerca consta de 60 crèdits que tant es poden realitzar a temps complet (en un any) com a temps parcial (en dos anys).
  En el cas que l'estudiant vulgui fer el Màster en un any, en les sessions de tutoria, es recomanarà cursar 20 ECTS (màxim) cada trimestre, de manera que en els dos primers trimestres es realitzen les assignatures obligatòries i optatives i, en el tercer trimestre, es matricula el treball de fi de màster (TFM).
  En el cas que l'estudiant vulgui fer el Màster en dos anys, ha de cursar com a mínim 30 crèdits el primer any, els 10 crèdits de les assignatures obligatòries i 20 crèdits optatius i realitzar la resta de crèdits optatius i el treball de fi de màster (TFM) en el segon any.
 • Horaris del curs 2012-2013
 • Treball de Fi de Màster (Defenses)

 

Aspectes acadèmics del Màster

 

Envia'ns la teva consulta


[email protected] 

 


Inscriu-te!

 

La informació per la inscripció es difon a partir del mes de novembre a la web de la UPF. El procés de preinscripció és el següent:

- Comprova que compleixes els requisits

- Fès la pre-inscripció en línea

- Consulta si has estat admès i reserva la teva plaça: calendari i llistes

- Fés la Tutoria de matrícula
Un cop admès, al llarg del mes de setembre, la secretaria del departament es posarà en contacte amb tu, per correu electrònic, perquè facis la tutoria de matrícula amb el coordinador del màster que tindrà lloc el 13 de setembre, a les 10.00 hores, a l'aula 52.327, de l'edifici Roc Boronat (C/ Roc Boronat, 138)
El tràmit de la Tutoria ha de servir per aclarir dubtes acadèmics i decidir quines assignatures matricularàs, així com la forma de cursar els estudis (temps complet o parcial). És molt important que abans de fer la Tutoria consultis els programes de les assignatures i horaris. El Full de Tutoria que signaran el coordinador i l'estudiant vincularà la matrícula de l'estudiant. Qualsevol modificació que s'introdueixi en la matrícula, s'haurà de realitzar seguint la normativa i prèvia modificació del full de tutoria.

- Presenta la documentació original
L'admissió definitiva al màster està subjecta a la verificació de la documentació que vas presentar al fer la inscripció on-line. Per això, el mateix dia de la Tutoria hauràs de presentar la documentació original (o fotocòpies compulsades) de les còpies que havies presentat per a la preinscripció. Si no presentes els originals, no et podràs matricular al màster.Si el teu títol universitari l'ha expedit una universitat de fora de la Unió Europea i de l'Espai Econòmic Europeu i no està homologada amb algun estudi universitari espanyol, consulta aquesta web del Ministerio de Educación ja que necessitem validar el títol.

 

Matricula't

Una vegada hagis fet la tutoria i presentat la documentació original, hauràs de matricular-te en línia del 18 al 25 de setembre del 2012.

Si tens algun dubte:

sobre els passos a seguir per accedir a un màster universitari, contacta amb l'Oficina d'Admissions de la UPF: Tel.: (+34) 93 542 15 16 [email protected]

sobre el programa del Màster, contacta amb la Secretaria del Departament de Comunicació de la UPF: Tel.: (+34) 93 542 25 36 [email protected]

  

Ja ets estudiant del Màster. Enhorabona! Què necessites?


Carnet de la UPF

Sol·licita el carnet de la UPF l'eina d'identificació per als membres de la comunitat universitària. És imprescindible per accedir a alguns dels serveis que la UPF posa a l'abast de la comunitat universitària, entre d'altres, l'accés al préstec de la Biblioteca/CRAI i l'oferta de cursos del Servei d'Atenció a la Comunitat Universitària.

Accedeix a més informació 

Accés Campus Global

El Campus Global -així es diu la intranet de la Pompeu- et farà la teva vida universitària molt fàcil. Podràs consultar les notes, reservar llibres a la Biblioteca, inscriure't en una activitat, tenir una adreça de correu electrònic, participar en xats i fòrums, comunicar-te amb el professor...

Dins el Campus Global hi trobaràs també l'Aula Global - Moodle lloc on totes les assignatures tenen el seu espai virtual.

Accedeix al Campus Global

 

Correu i Google Apps

Un cop matriculat la teva adreça UPF tindrà el format [email protected]

Com estudiant és imprescindible consultar-la o redireccionar-la perquè les informacions oficials (tràmits obligatoris al llarg del curs, informació, actes, ...) només es comunicaran a aquesta adreça.

 

Altres enllaços d'interès:

Doctorat en Comunicació
Web del Departament
Taula de Nova Recerca
Biblioteca i TIC
Servei d'Atenció a la Comunitat Universitaria

 

Inici del curs i tràmits acadèmics

 

La secretaria del departament t'informarà del dia, l'hora i el lloc d'inici de l'activitat acadèmica (habitualment entorn del 24 de setembre).
A finals del mes de juliol podràs consultar els horaris del curs.

El Campus Global et donarà accés a la Secretaria de Màsters on trobaràs informació del:

- Calendari Acadèmic

- Tràmits acadèmics. Com i quan formular-los 
Modificació de matrícula. Només per assignatures de segon i tercer trimestre. Cal fer la sol·licitud dins el període establert per la Universitat. 
- Renúncia de matrícula 
- Reconeixement de crèdits acadèmics 
- Simulataneïtat d'estudis 
- Règim de Permanència 
- Reincorporació als estudis

- Consulta de l'expedient acadèmic

- Sol·licitud de certificat acadèmic

- Sol·licitud de títol del Màster

- Beques i Ajuts als Estudiants

- Normativa
Des d'aquesta pàgina podràs consultar totes les Normatives, però és imprescindible que coneguis:

 • Normes acadèmiques dels màsters oficials (Acord del Consell de Govern de 10 de maig del 2006, modificat per acords del Consell de Govern de 14 de març i 14 de novembre del 2007 i de 15 de juliol del 2009)
  Entre d'altres estableix: Nombre de convocatòries per curs acadèmic, Obligatorietat de matrícula, Modificació de matrícula, Renúncia de matrícula, Règim de Permanència, Reincorporació als Estudis, ...
 • Normativa de permanència dels estudiants en els estudis de màster oficial de postgrau (Acord del Consell Social de 25 de maig del 2006, modificat per acord del Consell Social de 13 de maig del 2008). Aquesta Normativa estableix:
  - Permanència. Per continuar els mateixos estudis, els estudiants hauran d'haver superat, com a mínim, el 50% dels crèdits corresponents a les matèries de què s'hagin matriculat en el primer curs del màster.
  - Nombre total de Convocatòries d'examen per assignatura. Els estudiants que, de conformitat amb el que estableix aquesta normativa, no hagin perdut el dret de continuar els seus estudis, disposen de dues convocatòries d'examen per assignatura, en cursos diferents.
  - Sol·licitud de convocatòria d'examen extraordinària Els estudiants que hagin d'abandonar els estudis perquè han exhaurit les dues convocatòries d'examen poden sol·licitar una tercera convocatòria d'examen extraordinària. Correspon al rector, a proposta del Consell Social, la resolució de les sol·licituds, podent establir en la mateixa resolució, en el cas que sigui favorable, les condicions acadèmiques amb que s'autoritza la matrícula de l'estudiant.