Grups de recerca del Departament de Comunicació


Comunicació, Publicitat i Societat - CAS

Comunicació, Publicitat i Societat (CAS) és un grup de recerca del Departament de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra.

Els seus principals interessos de recerca es troben en la intersecció de dues àrees: la comunicació i la publicitat, i l'individu i la societat.

CAS és un grup interdisciplinari que estudia els fenòmens de comunicació no només des d'una perspectiva de comunicació, sinó també com un sistema integrat que combina la psicologia, la sociologia, la psicologia social i l'anàlisi del discurs.

Per tant, promou l'ús combinat de tècniques quantitatives i qualitatives per tal d'aconseguir una comprensió més profunda de com el comportament de la comunicació i la publicitat influeixen en el comportament social i individual.

Col·lectiu d'Investigació Estètica dels Mitjans Audiovisuals - CINEMA

Col·lectiu d'Investigació Estètica dels Mitjans Audiovisuals.

Documentació Digital i Comunicació Interactiva - DIGIDOC

El Grup de Recerca en Documentació Digital i Comunicació Interactiva (DigiDoc) està format per professors del Departament de Comunicació vinculats a dues grans línies de recerca: Documentació Digital i Comunicació Interactiva.

Cadascuna d'aquestes línies s'encarrega del manteniment d'un Laboratori relacionat que s'encarrega de desenvolupar aplicacions diverses. Entre elles: "Anàlisi, disseny i concepció de produccions multimèdia i interactives" i "Anàlisi de la qualitat i de les característiques de les publicacions digitals".

Grup de Recerca en Periodisme - GRP

El Grup de Recerca en Periodisme (GRP), grup emergent reconegut per l'Agaur, està format per investigadors del Departament de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra i té per finalitat l'estudi i anàlisi del comportament dels mitjans de comunicació històrics i actuals.

Grup de Recerca en Comunicació Científica - GRECC 

El Grup de Recerca en Comunicació Científica, en el qual s'integra l'Observatori de la Comunicació Científica, s'interessa pel conjunt de processos comunicatius que fan possible que el coneixement especialitzat en ciència arribi als diferents públics. Dins d'aquests processos, ocupa un lloc important la divulgació de la ciència a audiències àmplies i heterogènies a partir de múltiples canals. El grup té un particular interés en estudiar la tasca dels mitjans de comunicació en aquests processos divulgadors, a través dels mètodes i les tècniques del periodisme científic.
El grup té prop d'una desena de projectes de recerca competitius vius, així com convenis de recerca amb institucions i empreses, entre els quals destaquen diversos projectes europeus i d'I+D+i del Govern espanyol.

Unitat d'Investigació en Comunicació Audiovisual - UNICA

La Unitat d'Investigació en Comunicació Audiovisual (UNICA) és un grup consolidat de recerca R+D del Departament de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra especialitzat en el camp de la comunicació i la cultura audiovisuals.