Durant el primer trimestre la docència dels estudis de màster s'impartirà en modalitat REMOTA, és a dir de forma no presencial. La resta de trimestres es preveu poder tornar a la normalitat en format presencial, en la mesura que sigui possible.

L'estructura d'aquest màster està formada per tres matèries: 

  • Matèria 1: Metodologia de la investigació en comunicació. 25 crèdits ECTS. Obligatòria. 
  • Matèria 2: Tendències de la investigació en comunicació. Optativa. S'ofereixen en total 50 crèdits ECTS dels quals els estudiants han d'escollir 20 (quatre assignatures). 

Informació important sobre les assignatures optatives: s'ha de tenir present que no totes les assignatures optatives s'imparteixen tots els cursos. Cada curs es pot presentar una combinació diferent d'optativitat, basada en factors variables com la demanada de cursos anteriors o en consideracions de la màxima coherència temàtica buscada per a cada edició. 

  • Treball final de màster (15 crèdits ECTS obligatoris).

Matèria I: Metodologia de la recerca en comunicació. 25 crèdits ECTS. Obligatòria

Descripció Assignatura Crèdits ECTS
Metodologia de les ciències humanes i socials aplicades a la comunicació Recerca en Línia: Ús i disseny de Base de dades  5
Mètodes de Recerca Quantativa i Experimental en Comunicació 5
Mètodes en recerca Qualitatius en Comunicació 5
Anàlisi de Contingut i Discurs Comunicatiu 5
Historiografia de la Comunicació: Tendències i Tècniques 5
Cultura Popular i Estudis Culturals: Temes i Mètodes d'Anàlisi 5
Media Psicology. The Study of Human Response when Exposed to Media 5
Mètodes de Recerca en Comunicació Interpersonal 5

Matèria II: Tendències de la recerca en comunicació. Optativa. S'ofereixen en total 45 crèdits ECTS, dels quals l'estudiant ha d'escollir 20 (quatre assignatures)

Descripció Assignatura Crèdits ECTS
Estat de la qüestió de la recerca internacional en comunicació: principals temes de l'agenda investigadora en comunicació Tècniques d'Escriptura, Edició de Textos i Difusió Internacional de la Recerca en Comunicació 5
Últimes Tendències de recerca en Comunicació 5
Comunicació Política 5
Cibercultura i Comunicació 5
Estructura i redacció d'una recerca en comunicació Comunicació i Persuasió 5
Comunicació i Interculturalitat 5
Comunicació Científica

5

 

Treball de fi de màsterObligatori: 15 crèdits ECTS

Assignatura Crèdits ECTS
Treball de Fi de Màster                                                   15

També et pot interessar: També et pot interessar: