L'estructura d'aquest màster està formada per tres matèries: 

  • Matèria 1: Metodologia de la investigació en comunicació. 25 crèdits ECTS. Obligatòria. 
  • Matèria 2: Tendències de la investigació en comunicació. Optativa. S'ofereixen en total 50 crèdits ECTS dels quals els estudiants han d'escollir 20 (quatre assignatures). 
  • Treball final de màster (15 crèdits ECTS obligatoris).

Coneixements, habilitats i competències que s'adquireixen

  • Formar personal docent i investigador en l'àmbit de la comunicació.
  • Dotar els estudiants dels instruments imprescindibles per dur a terme la formació en recerca que els permeti accedir al Doctorat en Comunicació Social.
  • Formar experts i analistes en comunicació.
  • Donar una informació avançada de caràcter interdisciplinari.
  • Capacitar per assessorar institucions i empreses en l'àmbit de la investigació bàsica i aplicadad en comunicació.
  • Accés al doctorat