L'estructura d'aquest màster està formada per tres matèries: 

  • Matèria 1: Metodologia de la investigació en comunicació. 25 crèdits ECTS. Obligatòria. 
  • Matèria 2: Tendències de la investigació en comunicació. Optativa. S'ofereixen en total 50 crèdits ECTS dels quals els estudiants han d'escollir 20 (quatre assignatures). 

Informació important sobre les assignatures optatives: s'ha de tenir present que no totes les assignatures optatives s'imparteixen tots els cursos. Cada curs es pot presentar una combinació diferent d'optativitat, basada en factors variables com la demanada de cursos anteriors o en consideracions de la màxima coherència temàtica buscada per a cada edició. 

  • Treball final de màster (15 crèdits ECTS obligatoris).