L'estructura d'aquest màster està formada per tres matèries: 

  • Matèria 1: Metodologia de la investigació en comunicació. 25 crèdits ECTS. Obligatòria. 
  • Matèria 2: Tendències de la investigació en comunicació. Optativa. S'ofereixen en total 50 crèdits ECTS dels quals els estudiants han d'escollir 20 (quatre assignatures). 
  • Treball final de màster (15 crèdits ECTS obligatoris).