JIMENEZ MORALES, MONIKA

Professora agregada
Departament de Comunicació
Comunicació Audiovisual

+34 93 542 1330
[email protected]
Roc Boronat, 138 08018 Barcelona


Mònika Jiménez-Morales és Doctora en Comunicació Audiovisual per la Universitat Pompeu Fabra, on imparteix docència al Grau en Publicitat i Relacions Públiques i al Màster Oficial d'Estudis Avançats en Comunicació Social.  Llicenciada en Ciències de la Comunicació i en Humanitats, centra la seva activitat investigadora en dos focus d'interès: els efectes del discurs mediàtic en els trastorns alimentaris i l'organització d'esdeveniments com a eina de comunicació estratègica en l'àmbit de les Relacions Públiques. 

Línies de recerca

- Efectes psicosocials del discurs publicitari; 
- Publicitat i Trastorns Alimentaris; 
- Organització d'esdeveniments com a eina de Relacions Públiques.

Docència

- Fonaments de les Relacions Públiques; 
- Comunicació i esdeveniments; 
- Efectes psicosocials del discurs publicitari; 
- Pràcticum.