• Capacitació per a poder realitzar una posterior tesi doctoral com a part essencial dels objectius pedagògics. Es considera indispensable el coneixement dels diferents paradigmes implicats en la teoria cinematogràfica, i el desenvolupament d'estratègies i metodologies analítiques en relació a l'obra cinematogràfica o audiovisual.

  • El Màster ha de poder habilitar els estudiants per a la docència en l'ampli camp audiovisual. Els coneixements avançats que adquireix l'estudiant al final del Màster també l'han de capacitar per a la gestió i programació en institucions dedicades a la conservació, catalogació o divulgació de l'obra audiovisual com filmoteques, festivals, museus i centres culturals, o per a l'exercici de la crítica cinematogràfica o televisiva especialitzada.