La Secretaria del Departament de Comunicació es posarà en contacte amb tu per formalitzar la matrícula.

Hauràs de presentar:

  • Original o fotocòpia compulsada del DNI o passaport.
  • Original o fotocòpia compulsada del títol (o resguard del títol) del Màster Universitari en Estudis de Cinema i Audiovisual Contemporanis o, en cas de no haver finalitzat el Màster Universitari en Estudis de Cinema i Audiovisual Contemporanis, s'haurà d'entregar una impressió de l'expedient acadèmic (amb els 40 crèdits corresponents a les assignatures obligatòries i optatives del Màster Universitari en Estudis de Cinema i Audiovisual Contemporanis que es requereixen).
  • Original o fotocòpia compulsada dels certificats o títols d'altra formació complementària en àmbits afins al màster.