No existeixen uns itineraris pre-fixats. Ara bé, en funció dels interessos de recerca que pugui tenir l'estudiant se li recomanarà que realitzi la mobilitat en una universitat on les especialitats en matèria de recerca puguin ser més afins als seus interessos investigadors. Com s'ha comentat anteriorment, aquestes especialitats vindran definides pels mòduls que proposi cada universitat col·laboradora de cara al curs següent.