• Fotocòpia del DNI o passaport.
  • Títol (o resguard del títol) del Màster Universitari en Estudis de Cinema i Audiovisual Contemporanis. Si en el moment de formalitzar la preinscripció encara no has finalitzat el màster, has de lliurar una declaració signada d'estar en disposició d'obtenir el títol abans de l'inici del màster. En cas de no haver finalitzat el Màster Universitari en Estudis de Cinema i Audiovisual Contemporanis, s'haurà d'entregar una impressió de l'expedient acadèmic (si en el moment de formalitzar la preinscripció encara no has obtingut els 40 crèdits corresponents a les assignatures obligatòries i optatives del Màster Universitari en Estudis de Cinema i Audiovisual Contemporanis que es requereixen, has de lliurar una declaració signada d'estar en disposició d'obtenir aquests crèdits abans de l'inici del màster).
  • Certificats o títols d'altra formació complementària en àmbits afins al màster.
  • Memòria acadèmica: en català, espanyol o anglès, d'una extensió d'entre 3 i 5 pàgines, en la qual s'exposi quin tipus de treball de recerca es vol fer. Es valoraran els coneixements acadèmics aplicats a la memòria: com es vol portar a terme la recerca tenint en compte les línies d'investigació que proposa el màster.