Competències específiques

 • Coneixements específics de les teories i els mètodes d'investigació en l'audiovisual contemporani.
 • Coneixements específics de la pràctica de la recerca en relació al context de l'audiovisual contemporani.
 • Coneixements de les noves formes de representació audiovisual en relació a la tradició.
 • Habilitat cognitiva d'entendre i interrelacionar coneixements en el camp de l'audiovisual.
 • Capacitat per buscar i utilitzar escrits per documentar idees.
 • Capacitat d'anàlisi i pensament crític.
 • Creativitat en la lectura hermenèutica de les imatges.
 • Habilitat per escriure i comunicar les idees que generen les imatges.
 • Habilitat per transmetre coneixements de cinema i audiovisuals en el camp de la docència o en la pràctica professional que se'n derivi.
 • Capacitació per realitzar una investigació pròpia a partir dels coneixements i dels mètodes d'investigació adquirits.
 • Capacitat per realitzar una investigació original sobre l'obra cinematogràfica.

 

Competències transversals

 • Intel·lectuals: anàlisi crítica dels coneixements acadèmics assolits. Capacitat per generar noves idees en el camp de l'assaig acadèmic.
 • Comunicatives: presentar de manera constructiva i efectiva les recerques, les idees, les troballes científiques dignes de ser estudiades en profunditat.
 • Interpersonals: Saber reflexionar en veu alta tant en les classes magistrals com en les exposicions orals dels companys d'estudi. Saber donar a conèixer el propi camp d'estudi. Saber entendre nous camps d'estudi.
 • Gestió personal: organització eficient i eficaç del propi temps: desenvolupar capacitat d'autoaprenentatge que els permeti rellegir hermenèuticament el món (d'imatges) que els envolta.