Relació de professors i de personal investigador que pot ser tutor de treballs d'investigació del Màster Universitari en Estudis de Cinema i Audiovisual Contemporanis:

 

BALLÓ FANTOVA, Jordi
BENAVENTE BURIAN, Francisco Javier
BOU I SALA, Núria
DE LUCAS ABRIL, Gonzalo
FILLOL, Santiago
GARIN BORONAT, Manuel
MERINO SERRAT, Inmaculada
PÉREZ TORIO, Francesc Xavier
PINTOR IRANZO, Ivan
SALVADÓ CORRETGER, Glòria
SALVADÓ ROMERO, Alan

 

Pots consultar el currículum dels professors/es al Portal de la Producció Científica.