El màster en Estudis de Cinema i Audiovisual Contemporanis ofereix als estudiants una gran formació en el camp de la cultura audiovisual per obrir sortides professionals que parteixin de la investigació, com les que s'apunten a continuació:

  • Gestió i programació en institucions dedicades a la conservació, la catalogació o la divulgació de l'obra cinematogràfica i audiovisual, com a filmoteques, festivals, museus, centres culturals o empreses editorials en relació amb el sector audiovisual.
  • Docència en el camp dels estudis cinematogràfics i de la comunicació audiovisual en general.
  • Exercici de la crítica cinematogràfica i audiovisual especialitzada.
  • Investigació en el camp dels estudis cinematogràfics i audiovisuals. Accés al doctorat.