Pla d'Estudis del Màster

Activitats formatives obligatòries (35 crèdits ECTS)

Assignatura                                                                                                                                                Crèdits ECTS

 

Història Crítica de les Metodologies d'Investigació en el Cinema i en l'Audiovisual I       5        
Història Crítica de les Metodologies d'Investigació en el Cinema i en l'Audiovisual II       5
Estètica del Cinema Contemporani        5
Treball de Recerca      20

 

Assignatures optatives (25 crèdits ECTS)

Assignatura                                                                                                                                                 Crèdits ECTS

 

Iconografia del Cinema       5   
Cinemes del Real       5
Imaginaris del Cinema de Hollywood       5
Cinema i Televisió: Nous Imaginaris i Fronteres de la Ficció       5
Els Gèneres en el Cinema Contemporani         5
Cruïlles Contemporànies entre Cinema, televisió i Còmic        5
El Pensament de les Imatges: L'assaig Audiovisual          5
Tendències del Cinema Digital          5
El Cinema en les Sales d'Exposició       5
El Documental de Creació        5
Cinema, Teatre i Literatura       5
Nous formats televisius: INPUT       5