L'estructura del Màster Universitari en Estudis de Cinema i Audiovisual Contemporanis està formada per les matèries següents:

 

ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES DEL MÀSTER

Pels alumnes que fan el Màster en dos anys, només n’han de matricular dues com a mínim. Es recomana que siguin les dues assignatures d’Història Crítica de les Metodologies.

 

·        Història Crítica de les Metodologies de Recerca en el Cinema i l’Audiovisual I (5 ECTS)
·        Història Crítica de les Metodologies de Recerca en el Cinema i l’Audiovisual II (5 ECTS)

·        Estètica del Cinema Contemporani (5 ECTS)

 

·        Treball de Fi de Màster (20 ECTS)

 

ASSIGNATURES OPTATIVES DEL MÀSTER

S’ha de fer un mínim de 25 crèdits optatius, sense haver de seguir un itinerari concret.

 

·     Tendències en el Cinema Digital (5 ECTS)

·     Iconografia del Cinema (5 ECTS)

·     Cinema, Teatre i Literatura (5 ECTS)

·     Hollywood des dels Star Studies (5 ECTS)

·     Cinema i Televisió: Nous Imaginaris i Fronteres de la Ficció (5 ECTS,)

·     Els Gèneres en el Cinema Contemporani (5 ECTS)

·     El Pensament de les Imatges: Assaig Audiovisual (5 ECTS)

·     Cruïlles Contemporànies entre Cinema, Televisió i Còmic (5 ECTS)

·     Cinemes del Real (5 ECTS)

·     El Documental de Creació (5 ECTS)