* Des de la coordinació del Màster Oficial en Estudis de Cinema i Audiovisual Contemporanis es recomana fer el Màster en dos anys. És recomanable fer les assignatures en un primer any (40 crèdits) i realitzar el Treball Fi de Màster en el següent any. Només en el cas que l'estudiant pugui tenir una dedicació completa als estudis, i tingui encaminada la seva recerca des de l'inici, és possible realitzar el Màster en un any.

* Es paguen només les assignatures matriculades per any. Per tant, aquells que deixin el TFM per un segon any, podran pagar els crèdits a l'any següent.

* Al llarg del Màster s'hauran de matricular tres  assignatures obligatòries i matricular el TFM. Es recomana cursar en el primer any, mínim, les dues assignatures metodològiques "Història Crítica de les Metodologies de Recerca en el Cinema i l'Audiovisual" I i II.  No és obligatori seguir cap itinerari amb les assignatures optatives. Es suggereix que es triïn les assignatures que més relació tinguin amb el TFM que es vulgui realitzar.

* Per triar les assignatures que es volen cursar es recomana consultar els programes de les assignatures.

* En els programes de les assignatures trobareu la llengua en la que s’imparteixen les classes (català o castellà). En ambdós casos els treballs (escrits o orals) poden ser escrits en la llengua que prefereixi l’estudiant.

* Es recorda als estudiants que les assignatures són presencials. Hi ha un full d'assistència que es fa signar als estudiants en cada classe. Els professors no poden avaluar als alumnes sinó assisteixen a les classes.


* No hi ha segona convocatòria per assignatura. Una assignatura Suspesa o No Presentada s'haurà de tornar a matricular (i pagar amb un recàrrec) l'any següent.

* Els estudiants que els interessi matricular-se a assignatures vinculades a un projecte viu de recerca han de saber que Imaginaris del Cinema de Hollywood ofereix les eines metodològiques del projecte:

  • Representaciones del deseo femenino en el cine español del franquismo: evolución gestural de la actriz ante la coacción censora. A l’assignatura Imaginaris del Cinema de Hollywood es treballarà des dels Star Studies

I l’assignatura  Iconografies del Cinema  ofereix les eines metodològiques del projecte:

  • Los motivos visuales en la esfera pública. Producción y circulación de imágenes del poder en España (2011-17).

* Per saber quins són els projectes i els membres del grup de recerca CINEMA es recomana entrar a la web del grup

* El dia de la tutoria presencial s’haurà d’omplir un segon full de tutoria –que enviarà la secretaria del Departament- per indicar si es desitja el Màster a temps parcial o complet. En aquest mateix full de tutoria es demana a l'estudiant el nom de tres professors (escrits per ordre de prioritat) que ell considera que poden ser els més adients per tutoritzar la realització de la seva recerca. La coordinació del Màster farà el possible perquè l'estudiant pugui tenir assignat com a tutor un d'aquests tres professors. Per saber quins podrien ser els professors més adients es recomana veure els programes de les assignatures  i els cv dels professors

* S’ha de tenir en compte que els professors Carlos Losilla i Sergi Sánchez no es poden escollir com a tutors perquè formen part del tribunal del TFM.