• Capacitat per conèixer les teories i els mètodes d'investigació en el cinema i l'audiovisual contemporanis.
  • Capacitat per conèixer les noves formes de representació i dramatúrgiques que es troben en el cinema i l'audiovisual contemporanis.
  • Capacitat d'anàlisi i pensament crític.
  • Creativitat en el lectura hermenèutica de les imatges.
  • Habilitat per escriure i comunicar les idees que generen les imatges.
  • Capacitat per fer una investigació pròpia dels coneixements i dels mètodes d'investigació adquirits.