Pla d'Estudis 

 • Assignatures Obligatòries: 25 crèdits ECTS
  • Disseny, planificació i metodologia de la investigació (1r trimestre, 5 crèdits ECTS)
  • Avenços en teoria i investigació en comunicació (1r trimestre, 5 crèdits ECTS)
  • Habilitats i competències de l'investigador en comunicació (1r i 2n trimestre, 5 crèdits ECTS)
  • Anàlisi avançat de dades (2n trimestre, 5 crèdits ECTS)
  • Participació en projecte de recerca (3r trimestre, 5 crèdits ECTS)
  • Treball de Fi de Màster (3r trimestre, 15 crèdits ECTS)
    
 • Assignatures Optatives: 20 crèdits ECTS
  • Discurs i comunicació (1r trimestre, 5 crèdits ECTS)
  • Psicologia dels mitjans de comunicació (1r trimestre, 5 crèdits ECTS)
  • Comunicació i interculturalitat (2n trimestre, 5 crèdits ECTS del Màster Universitari en Estudis Internacionals sobre Mitjans, Poder i Diversitat)
  • Nova! Intel·ligència Artificial, Cultura i Societat  (1r trimestre, 5 crèdits ECTS)
  • Xarxes, mitjans i nous desafiaments teòrics (2n trimestre, 5 crèdits ECTS)
  • Comunicació interpersonal (2n trimestre, 5 crèdits ECTS)
  • Estudis culturals i cultura popular (2n trimestre, 5 crèdits ECTS del Màster Universitari en Estudis Internacionals sobre Mitjans, Poder i Diversitat)
  • Infància, joventut i mitjans de comunicació (2n trimestre, 5 crèdits ECTS del Màster Universitari en Estudis Internacionals sobre Mitjans, Poder i Diversitat)
  • Mitjans digitals, democràcia i societat (2n trimestre, 5 crèdits ECTS)
  • Perspectives contemporànies sobre comunicació i gènere (1r trimestre, 5 crèdits ECTS)
  • Nova! Reptes Ètics de la Comunicació i Retiment de Comptes a l'Escenari Digital (1r trimestre, 5 crèdits ECTS) 
  • Nova! Desinformació i Fact-Checking (2n trimestre, 5 crèdits ECTS) 
  • Nova! Cultures Transmèdia i Nous Alfabetismes (1r trimestre, 5 crèdits ECTS) 
  • Nova! Joventut i Comunicació: Cultures, Subcultures, Contracultures, Cibercultures  (2n trimestre, 5 crèdits ECTS) 
  • Nova! Comunicació per a Decisions i Comportaments Saludables i Sostenibles (2n trimestre, 5 crèdits ECTS) 
 • TOTAL 60 crèdits ECTS

També et pot interessar