ALBAREDA SALVADO, JOAQUIM

Departament d'Humanitats
Història

+34 93 542 1938
[email protected]
Ramon Trias Fargas, 25-27 08005 Barcelona


Joaquim Albareda Salvadó, professor of Modern History and director of the Jaume Vicens i Vives University Institute of History, has written numerous articles focussing on the subject of political history in the 18 th century, such as:

Els catalans i Felip V (1993. 4th Jaume Vicens i Vives International Award for Social Sciences), Escrits polítics del segle xviii (vol. 1, 1996), Política, religió i vida quotidiana en temps de guerra (1705-1714). El Dietari del convent de Santa Caterina i les Memòries d´Honorat de Pallejà (2001), Catalunya en un conflicte europeu. Felip V i la pèrdua de les llibertats catalanes (1700-1714) (2001), Felipe V y el triunfo del absolutismo. Cataluña en un conflicto europeo (1700-1714) (2002), "Les Corts de 1701-1702 i 1705-1706. La represa del constitucionalisme", introductory study to Constitucions, Capítols i Actes de Cort. Anys 1701-1702 i 1705-1706. Facsimile edition (2004), El "cas dels catalans". La conducta dels aliats arran de la guerra de Successió (1705-1742) (2005), Escrits polítics del segle XVIII (vol. 6, 2011) and La guerra de Sucesión de España (2010). He has also co-written, alongside Pere Gifre, Història de la Catalunya moderna (1999). He directed the volume Desfeta política i embranzida econòmica. Segle xviii, vol. 5 of Història, política, societat i cultura dels Països Catalans (B. De Riquer, dir., 1995) and coordinated the joint books Del patriotisme al catalanisme. Societat i política (segles xvi-xix) (2001); Una relació difícil. Catalunya i l´Espanya moderna (2007); and alongside M. Janué (eds.) El nacimiento y la construcción del Estado Moderno. Homenaje a Jaume Vicens Vives (2011).