CODI

ASSIGNATURA

 

1r trimestre

32372

 Metodologia per a la investigació

32386

 Llengües i  contextos culturals

31990

 Cines de la sinofonia i audiències

 

2n trimestre

32370

 Diàspores a l'Àsia-Pacífic

32402

 Ciutats i urbanisme a l'Àsia-Pacífic

 

3r trimestre

32373

Orientalisme, comparatisme i interculturalitat

32401

Centres i perifèries a l'Àsia