MATÈRIA

ASIGNATURES

CRÈDITS

Matèria 1

Connexions globals: Euràsia i el Transpacífic

Obligatòries

 

Àsia en l' Economia Global

5

Diaspores a l'Àsia-Pacífic

5

Interaccions Culturals entre Àsia i Europa

5

Metodologia per a la investigació

5

Orientalisme, Comparatisme i Interculturalitat

5

Relacions Exteriors i Geopolítica a l'Àsia-Pacífic

5

Optatives

 

Art Occidental i Art No Occidental

5

Àsia-Pacífic i Àfrica

5

Àsia-Pacífic i Llatinoamèrica

5

Comerç Intercultural a l'Àsia i en el Pacífic

5

Interaccions Comercials i culturals Transpacífiques

5

La Cultura Visual de l'Alteritat

5

Les Rutes de la Seda

5

Narratives Globals en l'Art Contemporani

5

Regionalisme i Globalizatación a la regió d'Àsia-Pacífic

5

Religions en el Espai Euro-Asiàtic

5

Materia 2

Cultures i Societat d'Àsia Pacífic

 

 

 

Obligatòries

 

Lectures de Ficció Asiàtica Contemporània

5

Llengues i Contextos Culturals

5

Tradicions Artístiques i Pràctiques Contemporànies a l' Art d'Àsia-Pacífic

5

Optatives

 

Escenaris d'Art contemporani a l'Àsia-Pacífic 5

Art i Cultura de Mases a l'Àsia Contemporània

5

Branding Asian Art: Comisariar, Coleccionar, Exhibir

5

Cine Asiàtic: Contextos i Audiències

5

Clàssics del Pensamient Asiàtic

5

Cultures de la Sinofonia

5

Gènere i Sexualitat a l'Àsia Contemporània

5

Itinerància i Hibridació: bens i objectes i la Cultura Material entre Àsia i Europa

5

Mitologies d'Àsia

5

Patrimoni Cultural i Turisme en el Sudest Asiàtic

5

Pensar el Repte Global en la Història de l'Art: de Warburg al Giro Material i Global

5

Noves espiritualitats i tradicions asiàtiques 5
Nacionalisme, Religió i Cultura l'Àsia Pacífic 5

 

Matèria 3

Història i Territori a l'Àsia Pacífic

Obligatòries

 

Centres i Perifèries d'Àsia

5

Ciutats i Urbanisme a l'Àsia-Pacífic

5

Perspectives Històriques del present de l'Àsia Pacífic

5

Optatives

 

Àsia Insular

5

Formació i Desintegració d' Imperis

5

La Rússia Asiàtica

5

Missions Perifèriques

5

Reptes Mediambientals a l'Àsia

5

Sistemes Polítics Asiàtics

5

Visions Contemporànies de l'Índia Colonial  Post-Colonial

5

Materia 4

Estada de formació 

internacional

Temes Avançats en Cultura Contemporània I (Optativa)

5

Temes Avançats en Cultura Contemporània II (Optativa)

5

Temas Avanzados en Sociedad Contemporània I (Optativa)

5

Temes Avançats en Societat Contemporània II (Optativa)

5

Idioma I(Optativa)

5

Idioma II(Optativa)

5

Materia 5

Pràctiques 

professionals

Pràctiques professionals I (Optativa)

5

Pràctiques professionals II (Optativa)

5

Materia 6

Trabajo Fin de Máster

Treball Fi de Màster

15