L’espanyol i l’anglès són les llengües d’ensenyament per a totes les assignatures obligatòries i optatives.