El màster en Estudis d’Àsia-Pacífic ofereix uns estudis d'especialitat amb una perspectiva contemporània i interdisciplinària. Ofereix una formació integrada sobre els àmbits asiàtics en els camps de l'economia, la cultura, les relacions internacionals, la història i la llengua xinesa que s'orienta tant a les sortides professionals com a la recerca.

En finalitzar els estudis, l'alumne obtindrà el títol de Màster Universitari en Estudis Àsia-Pacífic en un Context Global. L'estudiant haurà de cursar un total de 120 ECTS distribuïts en dos cursos. 

En el segon any del màster l'alumne cursarà el Treball Final de Màster (TFM). Durant el segon curs l'alumne podrà realitzar una estada formativa en una universitat asiàtica. Aquests crèdits seran reconeguts com a matèries del màster, ja sigui en el marc dels programes d'intercanvi que té subscrits la Universitat o bé a través de beques o de la gestió pròpia dels estudiants.

Al llarg del Màster l'alumne podrà realitzar pràctiques en empreses, institucions o organitzacions.