Durada 2 anys acadèmics a temps complet, 3 anys acadèmics a temps parcial (120 crèdits ECTS)  
Calendari De setembre a juny
Horari
De 16.00 a 20.30h de dilluns a dijous