Curs 1

 

Trimestre 1

Trimestre 2

Trimestre 3

Obligatòries

Metodologia per a la investigació (Matèria 1)

Diàspores a l'Àsia-Pacífic (Matèria 1)

Orientalisme, Comparatisme i Interculturalitat (Matèria 1)

Interaccions Culturales entre Àsia i Europa (Matèria 1)

Relacions Exteriors i Geopolítica a l'Àsia-Pacífic (Matèria 1)

Àsia a l' Economia Global (Matèria1)

Llengües i Contextos Culturals (Matèria 2)

Lectures de Ficció Asiàtica Contemporània (Matèria 2)

Escenaris d' Art Contemporani a l'Àsia-Pacífic (Matèria 2)

Perspectives històriques del present a l'Àsia-Pacífic (Matèria 3)

Ciutats i Urbanisme a l'Àsia-Pacífic  (Matèria 3)

Centres i Perifèries a Àsia (Matèria 3)

TOTAL

20 ECTS (5 ECTS per assignatura)

20 ECTS (5 ECTS per assignatura)

20 ECTS (5 ECTS per assignatura)

 

 

Curs 2

 

Trimestre 4

Trimestre 5

Trimestre 6

Obligatòries

--

--

Traball Final de Màster (15 ECTS)

Optatives

Crèdits optatius: 15 ECTS

Crèdits optatius: 15 ECTS

Crèdits optatius: 15 ECTS

 
TOTAL 15 ECTS 15 ECTS 30 ECTS