Vés enrere Villaecija Chavarria, Aida

VILLAECIJA CHAVARRIA, AIDA

AIDA VILLAECIJA CHAVARRIA
Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge
Traducció i Interpretació
Universitat Pompeu Fabra

Estic graduada en traducció i interpretació (LSC i anglès) i he cursat el màster en lingüística teòrica i aplicada de la Universitat Pompeu Fabra. Treballo com a traductora i intèrpret (LSC i anglès). Actualment col·laboro amb l’OBNEO (Observatori de neologia de la Universitat Pompeu Fabra, IULA) com a neòloga, on es recopila neologia formal de diaris en espanyol i català. També participo en diferents projectes de l’LSC-LAB, com a traductora i lingüista. Els meus interessos de recerca i docència se centren en la terminologia, neologia i lèxic, tant en llengua oral com en llengua de signes.