Vés enrere Gabarró González, Sílvia

GABARRÓ LÓPEZ, SÍLVIA

SÍLVIA GABARRÓ LÓPEZ
Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge - Personal de Suport a la Recerca
Traducció i Interpretació
Universitat Pompeu Fabra

 

Soc investigadora postdoctoral al Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge de la UPF. La meva tesi doctoral, defensada l’any 2017 a la Universitat de Namur (Bèlgica), presenta un estudi contrastiu de tres marcadors discursius - les boies llista, el PALM-UP i el signe IGUAL – en llengua de signes catalana (LSC) i llengua de signes de Bèlgica francòfona (LSFB). Després de defensar la tesi, vaig impartir classes de lingüística i Cultura Sorda a la Université Saint-Louis-Bruxelles i a la Université catholique de Louvain (Bèlgica). També he treballat com a investigadora postdoctoral a la Stockholms universitet (Suècia) i a la Université de Namur abans d’estar afiliada a la UPF.

La meva recerca es centra en les llengües de signes visuals i tàctils, l’anàlisi del discurs, la multimodalitat i la interpretació. M’interessen diferents aspectes de la interacció, tant en llengües de signes visuals com en llengües de signes tàctils. Actualment, estic treballant sobre la reformulació en el discurs interpretat. En concret, vull descriure els diferents recursos (manuals, no manuals i corporals) utilitzats pels intèrprets de català/castellà-LSC a l’hora de reformular en les dues modalitats.