ALIAGA EMETERIO, DELFINA

Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge - Personal de Suport a la Recerca
Traducció i Interpretació

+34 93 542 2234
delfina.aliaga@upf.edu
Roc Boronat, 138 08018 Barcelona