PPC

La neologia en el tombant de segle: I Simposi sobre Neologia (18 de desembre de 1998), I Seminari de Neologia (17 de febrer de 2000)

Autors

Cabré, M. Teresa; Freixa, Judit; Solé, Elisabet

Autors UPF

Tipus

Llibres

Editorial

Institut Universitari de Lingüística Aplicada, Universitat Pompeu Fabra

Any de publicació

2000

ISBN

84-477-0712-1

Citació completa

Cabré, M. Teresa; Freixa, Judit; Solé, Elisabet. La neologia en el tombant de segle: I Simposi sobre Neologia (18 de desembre de 1998), I Seminari de Neologia (17 de febrer de 2000). 1 ed. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada, Universitat Pompeu Fabra; 2000.

Indicadors bibliomètrics