Cultural Narratives of Crisis and Renewal

Cultural Narratives of Crisis and Renewal

Títol del projecte

Cultural Narratives of Crisis and Renewal (CRIC)

Paraules claus

Crisi social; Renovació; Producció cultural; Mitjans de comunicació

Duració

de 01/2015 a 12/2018

Investigador/s principal/s

Patricia Oliart + Jorge Català (Project Coordinators, University of Newcastle upon Tyne, UK)

Carles Feixa (Partner Universitat de Lleida), Carme Bellet (Partner Universitat de Lleida)

Entitats participants

Universitat de Lleida (partner), University of Newcastle upon Tyne (coordinator), + Universitat de València (partner) + Universiteit Van Amsterdam (partner) + Universidad Austral de Chile (partner) + Pontificia Universidad Católica del Perú (partner) + Universidad Nacional Tres de Febrero (partner) + Universidad Nacional de Cordoba (partner)

Entitat financera

H2020-EU.1.3.3. Stimulating innovation by means of cross-fertilisation of knowledge; MSCA-RISE-2014 - Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange (RISE)

Pressupost

1 044 000 € (total budget)

Resum

L'objectiu del projecte "Narracions culturals de crisi i renovació" és examinar la producció cultural i les pràctiques culturals en èpoques de crisi social a la tornada del segle XX a banda i banda de l'Atlàntic. L'objectiu general del projecte és investigar el paper de la producció cultural, no només és un vehicle per elaborar narracions coherents en moments de crisi, sinó com un espai per crear imaginaris alternatius per a la renovació social. Cal explorar la naturalesa canviant de les nostres societats i la reconfiguració dels paisatges culturals regionals i / o nacionals en espais reals (i entorns virtuals) que arrosseguen les fronteres culturals de l'estat-nació.

El projecte pretén abordar l'escassetat d'investigacions científiques sobre narratives culturals elaborades entorn de conjuntures de crisi i renovació, des de la transició del 70 al neoliberalisme a l'Amèrica Llatina fins a la crisi financera del 2008 a Espanya. L'anàlisi de les narratives culturals i la producció en períodes de crisi social ens portarà a identificar conjunts subjacents de valors, creences i pràctiques: la manera de pensar i actuar la gent; qui són aquestes persones i per què operen en un determinat conjunt cultural (Cardoso i Jacobetty 2012).

El programa reunirà a investigadors especialitzats en cultura hispànica i llatinoamericana de 4 universitats d'Europa (Universitat de Newcastle (UNEW), Universitat d'Amsterdam (UVA), Universitat de València (UV) i Universitat de Lleida (UDL)) i 4 universitats en llatí Amèrica (Universidad Austral de Chile (UACH), Pontifícia Universitat Catòlica del Perú (PUCP), Universidad Nacional de Córdoba (UNC: Argentina), i Universitat Nacional Tres de Febrero (UNTREF: Argentina). El projecte donarà suport a la creació de xarxes internacionals, publicacions acadèmiques d'alta qualitat (incloent almenys 3 volums editats i 6 articles col·laboratius en revistes internacionals revisades per experts), i transferència de coneixement a través d'esdeveniments de recerca i formació, conferències i exposicions.

enllaços

http://www.culturalnarratives.co.uk/