Francesc Abella

Universitat de Lleida

Support Researcher

Addiccions i Psicopatología.

[email protected]

 

Sílvia Díaz Pérez

Estrateg de Campanya Ambiental.

Expert en comunicació i compromís.

Moviments socials, joventut, comunicació política, activisme climàtic, marcs, storytelling, engagement

[email protected] 

 

Jordi Nofre

Investigador Sénior

Oci nocturn i transformacions urbanes. Geografies socials de la joventut en el sud d'Europa.

 [email protected]

Academia

María Oliver Torres

Support researcher

Memòria i gènere en les bandes llatines transnacionals.

 [email protected]

Luca Queirolo Palmas

Università degli studi di Genova

Professor de sociologia

Joventut, migracions, bandes, cultura visual.

 [email protected]

Margot Mecca

Universitat Autónoma de Barcelona

Investigadora postdoctoral / Conferència associada a la UAB

Adolescents; gènere; espai urbà; vida nocturna; vida diària; geografia urbana; mètodes qualitatius; mètodes audiovisuals; antropologia visual; reflexivitat.

 [email protected]

 

Nele Hansen

Investigador postdoctoral en els projectes en curs SLYMS, AJOVE, CHIEF i TRANSGANG

Adolescents; gènere; Metodologies qualitatives en la investigació amb joves, històries de vida de joves, processos migratoris a i des d'Amèrica Llatina.

 [email protected]

 

Ludovic Terren

Research Assistant

Social networks, youth, social movements, political participation, public sphere.

 [email protected]

 

Juan Camilo Mansilla

Investigador Postdoctoral - ERC Transgang, Marseille (FR)

Ecologies dels mitjans de comunicació, sociologia urbana i programació intergeneracional.

 [email protected]