La Unió de Pagesos juntament amb el projecte Activisme Mobilitzant Ciència va organitzar el passat 28 de Febrer un taller amb pagesos afectats i tres professors de les Universitats de Barcelona, Universitat de Lleida i Universitat Pompeu Fabra. L’objectiu del taller era mesurar, entendre i parlar sobre l’afectació de la
salinització a les aigües del Llobregat i terres del voltant. Podeu trobar a sota la convocatòria.

Es van distingir dos tipus d’afectacions; les afectacions causades per la ruptura del col·lector de salmorres i les afectacions causades per l’escorrentia del cogulló. Primerament vam visitar un camp afectat per la ruptura del col·lector ara ja feia 8 anys. Tal com s’aprecia a les fotos el sòl encara no s’havia recuperat. Es va parlar sobre el fet que el col·lector es trenca una mitja de 21 vegades a l’any (dades facilitades per l’ACA) i sobre el procés de compensació en cas de ruptura. Aquest sol esdevenir de manera individualitzada i te resultats (compensacions) desiguals. Ens van traslladar que aquests camps no es recuperen i la compensació no ‘compensa’ ni la pèrdua de conreu – ni el maldecap.

Seguidament vam visitar un camp proper al cogulló de Sallent on vam detectar juntament amb els pagesos participants la presència de sulfats, nitrats i clorurs. Vam detectar una conductivitat de 192.000 microsiemens, gairebé 4 vegades la salinitat del mar. Al costat una imatge de la Professora Núria Roca prenent mesures
juntament amb un afectat. Les principals preocupacions dels pagesos afectats presents al taller són l’afectació de les seves terres i aigües, la construcció del nou col·lector, l’ús de les aigües de la EDAR de Manresa per la mina de Súria i per la dessalinització del cogulló que “deixaran el riu sense aigua!” i l’impacte de la mina de Súria al Cardener i al Llobregat.

Un neguit compartit per tots els afectats presents és que les autoritats tracten de manera més permissiva a la minera que a ells. Mentre els decrets de contaminació són molt estrictes per la pagesia, la mineria no sembla que segueixi els mateixos paràmetres d’exigència: “Hi ha diferents vores de mesurar”.